Vi bygger bro mellem kreativitet og kunde

Link Project

Vi skaber meningsfulde og identitetsskabende projekter i samarbejde med vores kunder!

Link Project er et fællesskab for selvstændige, der arbejder indenfor det kreative og humanistiske felt. Link Project arbejder tværfagligt med projektledelse, formidling, grafiske løsninger og rådgivning om kunst og design. Har I brug for ekstern finansiering, kan Link Project også stå for ansøgning til fonde og puljemidler.

I Link Project tror vi på, at kunst, design og kreativ formidling kan være med til at skabe livskvalitet og identitet i både enkeltstående projekter og i samfundet generelt.  Men det er vores erfaring, at der ofte mangler et bindeled mellem de kunder, der ønsker den kreative løsning og de relevante kunstnere, designere og formidlere. Link Project er det link!